Taito ja pätevyys

Laillistettu puheterapeutti, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 1995

https://julkiterhikki.valvira.fi

erikoispuheterapia
erikoispuheterapia
erikoispuheterapia

NEUROLOGINEN KEHITYS, SYÖMISEN JA NIELEMISEN TAIDOT

Olen erikoispuheterapeutti, erikoistumisalueenani on lasten neurologia. Kouluttautuminen ja työnohjaus ovat kiinteä osa oman osaamisen ja tietotaidon vahvistamisessa.

NDT/Bobath (Neurodevelopmental Treatment, Bobath), Orofakiaalinen säätelyterapia, OPT (Oral Placement Therapy), Myofunktionaalinen terapia, Nielemisen sähköiset stimulointitekniikat (DPNS, Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation, NMES , Neuromuscular Electrical Stimulation)

Vauvojen imemistaitojen arviointi (NOMAS) ja lasten sensomotoristen syömisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus, sensorinen lähestymistapa (SOS - Sequential Oral Sensory Approach to Feeding) sekä kuolaamisen puheterapeuttiset menetelmät (termiset ja taktiiliset tekniikat, oraalimotoriset laitehoidot)

KOMMUNIKOINTI, KIELI JA PUHE

Kommunikoinnin ja kielellisten häiriöiden kuntoutus painottuu yhteistyöhön perheiden ja asiakasta ympäröivien verkostojen kanssa.

OHJAAMINEN

Pidän tärkeänä aidon dialogin syntymistä, kuulluksi tulemista ja tasa-arvoa kohtaamisissa. Kuntoutuminen perustuu lapsen osallistumisen mahdollisuuksien kasvuun. Tähän päästään etsimällä ja vahvistamalla yksilön ja ympäristön kommunikoinnin taitoja (kansainvälinen toimintakykyluokitus, ICF).